FB1

LOKALITA

Košariská ležia medzi Brezovou pod Bradlom a Vrbovým.
Hoci sú to malé kopanice, minimálne raz o nich počul každý školopovinný študent na hodinách dejepisu. Narodil sa tu totiž Milan Rastislav Štefánik – jedna z najvýznamnejších postáv slovenských dejín. Ako francúzsky letec, neskôr ako generál a politik, bojoval za rozbitie Rakúsko-Uhorska.

Z českých a slovenských zajatcov organizoval v Rusku, Francúzsku a Taliansku vojenské odiely - légie. Spolu s Tomášom Garrigue Masarykom a Eduardom Benešom sa zaslúžil o vznik prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov Československej republiky.

 

 


lokalita_nova02
Práve Štefánikovo múzeum je v súčasnosti najväčším lákadlom pre turistov. Košariská však ponúkajú aj krásnu prírodu a po dobrej prechádzke i kvalitné reštauračné služby. Výhodou je aj blízkosť ďalších zaujímavých miest. Na Brezovú sa autom dostanete do päť minút a relaxovať v piešťanských kúpeľoch môžete do pol hodiny.